Společné poselství umělců pro vizi Evropy 3. tisíciletí

Záměr a cíl:


Společnost Orbis Pictus: Europa vytvořila a iniciovala projekt OPE s cílem zvyšovat povědomí evropské identity a pocit sounáležitosti v integrované Evropě a šířit přátelství, spolupráci mezi evropskými zeměmi prostřednictvím výtvarného umění. Záměrem je spojit vize budoucí Evropy jednotlivých představitelů současného výtvarného umění a vytvořit jedinečné umělecké dílo, silný umělecký apel, společné poselství umělců, symbol evropské integrace.Popis projektu:


Projekt je založen na principu „nekonečného“ plátna, na které jednotliví umělci realizují svojí myšlenku, každý podle svého naturelu. Ve výstavní síni je postaven stojan, na kterém se převíjí 12 m dlouhé plátno o šířce 70 cm. K dispozici jsou akrylové barvy, které rychle schnou. Každý výtvarník může pomalovat cca 1m plátna. Po zaschnutí se plátno převine a může pokračovat další. Tímto postupem vzniklo (převážně v zahraničí) cca 300 m pomalovaného plátna, které je vystaveno spolu
s dary artefaktů od výtvarníků, ve stálé expozici:

Galerie OPE na Památníku Vojna u Příbrami

Zúčastnění výtvarníci budou zaregistrováni v Kronice projektu a obdrží účastnický list. Po určitém období a zapojení alespoň 100 výtvarníků, bude vytištěn v pořadí již druhý reprezentativní katalog, který dostane každý účastník. Od roku 2016 jsme rozšířili projekt pro handicapované výtvarníky v celé ČR. V současné době má plátno více jak 500 metrů V této galerii je možné pořádat výstavy pro výtvarníky, kteří se účastní projektu. Podmínky jsou popsány níže.Historie projektu:


Projekt byl zahájen v r. 2001 v Senátu ČR, a to pod záštitou Senátu ČR, EU, úřadu vlády ČR a ministerstva zahraničí ČR.
Za r. 2003 a 2004 byl projekt oceněn za nejlepší přípravu a realizaci v oblasti výtvarného umění. Projekt byl prezentován
v 17 státech Evropy a v současné době po několikaleté odmlce v rámci dokončení galerie, znovu pokračuje stálou expozicí
a výstavní činností.Podmínky pro samostatné výstavy:


Výstavní prostory jsou poskytovány zcela zdarma za předpokladu že umělec namaluje na „nekonečné plátno“ svoji vizi
a ponechá Galerii OPE jedno své dílo dle vlastního uvážení. Umělci tak vytvoří základní fundus jedinečné galerie moderního evropského umění. Na každý dar bude vydána darovací listina. Výstavy jsou prodejní a Galerie OPE nepožaduje žádná procenta z prodeje. Umělci kteří se zúčastní projektu, budou mít přednostní právo v galerii pořádat výstavy a budou zváni na sympozia, které bude galerie pořádat. Výtvarník si zajistí převoz výstavy a pozvánky na vlastní náklady. Galerie zajistí propagaci výstavy v tisku a podle možnosti v kabelové televizi. Upozorňuji, že Galerie OPE si udržuje určitou úroveň kvality, a proto si vyhrazuje právo předem vidět práce výtvarníků.


Výstava nekonečného plátna u řeky ve Strakonicích:Ukázka z nekonečného plátna: