Projekt vytvoření stálé galerie je realizován v areálu Památníku Vojna (pobočce Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace Středočeského kraje). Jedná se o prezentaci vize společného poselství umělců řady evropských zemí
po 3. tisíciletí v podobě atypického uměleckého díla jako symbolu evropské integrace.

Areál Památníku vojna, který se stal pobočkou Hornického muzea Příbram, byl rekonstruován na základě usnesení
vlády ČR č. 606 ze dne 16. 6. 1999 a č. 264 z 15. 3. 2000, s cílem zachránit pro budoucí generace poslední lokalitu v našich zemích, kde se částečné zachovaly autentické vězeňské objekty z doby komunistické perzekuce. Na Vojně existoval nejprve v letech 1947 - 1949 zajatecký tábor pro německé válečné zajatce, poté v období 1949 - 1951 tábor nucených prací
a následně vězeňské zařízení pro politické vězně komunistického režimu z let 1951 - 1961, a to v blízkosti uranových šachet Vojna I a II. Hořkou ironií osudu je skutečnost, že zde byli vězněni mnozí hrdinové protifašistického odboje a spolu
s nimi i jejich nedávní protivníci, hitlerovští váleční zločinci a také vězni kriminální. V dlouhé řadě jmen politických vězňů, nejen z lágru Vojna, najdeme zejména prosté občany, kteří se po komunistickém převratu v roce 1948 znelíbili tehdejšímu režimu. Byli zde však žalářováni těž významní představitelé z oblasti sportu, politiky, vědy, kultury a umění.